Zespół LogoSI - LogoSi

Title
Przejdź do treści

Nasz zespół

IRENA STĘPIEŃ

Dyrektor Niepublicznej Poradni Pedagogicznej w Małogoszczu,  założyciel i właściciel Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI,  logopeda, terapeuta metody krakowskiej, terapeuta dysleksji, terapeuta  karmienia, trener i coach w organizacji medycznej.

Absolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o  kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią  Pedagogiczną.
Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Jana  Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Dysleksja – profilaktyka, diagnoza,  terapia.
  Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Logopedia.
Nauczyciel dyplomowany z 12  letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz  z 7 letnim stażem jako logopeda w Przedszkolu Publicznym w Małogoszczu.


Szkolenia i kursy

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów w dziedzinie logopedii min.:
Cykl szkoleń Metody Krakowskiej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania;
 • Dziecko zagrożone dysleksją z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do 3-ciego roku życia);
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera;
 • Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy);
 • Metody wywoływania głosek;


Certyfikat ukończenia kursu: Kinosjotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.
 
Kinesjotaping ma bardzo szerokie zastosowanie u osób  dorosłych z upośledzeniem mięśni twarzoczaszki spowodowanym udarem,  wylewem a także stanami zapalnymi ww. mięśni.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia zorganizowanego przez Polski Związek Logopedów, o tematyce:
 
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami artykulacji i połykania.

NATALIA HABIK- TATAROWSKA


Doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny,  fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach. W swoim dorobku zawodowym posiada 60 publikacji naukowych w  krajowych oraz zagranicznych czasopismach dotyczących procesu  diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z  zaburzeniami rozwoju.

 
Stale pogłębia swoja wiedzę i  dzieli się nią z innymi. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i  terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Prowadzi  terapię indywidualną oraz grupową- Trening Umiejętności Społecznych.  Zajmuje się również diagnozą i terapią pedagogiczną. Odbyła szereg  kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu pracy z dziećmi i  młodzieżą ze spektrum autyzmu.

 
W pracy zawodowej wykorzystuje  elementy terapii behawioralnej w oparciu o zachowania werbalne. Posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN,  niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje  z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi  zachowaniami, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością  sprzężoną.


Szkolenia i kursy

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Pedagog
 • Doktorant na kierunku Nauki o Zdrowiu na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ANNA CECOT

Jestem psychologiem z wieloletnim stażem w  pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym także po  kryzysach psychicznych. Jednym z najcenniejszych doświadczeń, które w  sposób znaczący wpłynęło na ukształtowanie mojego życia, podejścia do  ludzi i rozwoju była praca z dziećmi i młodzieżą w Malawi w Afryce,  gdzie przez rok pracowałam.

 
W przeciągu lat pracy prowadziłam  zajęcia dla dzieci przedszkolnych, współpracując z Fundacją Rozwoju  Dzieci im. Jana Amosa. Wspierałam także rodziny dzieci przewlekle i  terminalnie chorych, pracując w „Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. Ks.  J. Tischnera”. Prowadziłam zajęcia indywidualne oraz warsztaty dla  dzieci i młodzieży zwiększające umiejętności rozpoznawania i wyrażania  emocji, poczucie własnej wartości oraz umiejętności społeczne, poznawcze  oraz samo – regulacji. Mam kilkuletnie doświadczenie pracy z osobami dorosłymi po kryzysach  psychicznych. Jestem także członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu  ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
Moją pasją jest także prowadzenie  treningów i szkoleń dlatego aby powiększyć swoje umiejętności podjęłam i  obecnie kończę kurs trenerski. Przeprowadziłam wiele psychoedukacyjnych  spotkań dla rodziców. Bardzo bliskie jest mi pogłębianie i praktykowanie uważności w podejściu  do siebie oraz pacjentów. Ukończyłam Studium Psychologii Praktycznej z  modułami diagnozy psychologicznej, Mindfulness, Genogramy oraz Time  Perspective Therapy.
                                                                                

Jestem  także nauczycielem kontraktowym. Obecnie jestem zatrudniona w szkole  średniej z Klasami Mistrzostwa Sportowego gdzie pracuję z młodzieżą i  pomagam w spełnieniu marzeń o odniesieniu sukcesu i w sporcie i w życiu.  Bezustannie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach podnosząc swoje  kompetencje i wzbogacając swój warsztat o nowe kwalifikacje.
SYLWIA PRZYBYSZ

Logopeda, filolog polski, teraputa Integracji Sensorycznej stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, o czym świadczą ukończone liczne kursy i szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie wielu praktyk oraz wolontariatu w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Aktualnie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kielcach, gdzie realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Cały czas zgłębia wiedzę dotyczącą szeroko pojętej logopedii oraz zaburzeń rozwojowych.

Dzięki indywidualnemu podejściu do terapii oraz wrodzonym cechom osobowościowym z niebywałą łatwością nawiązuje kontakt z każdym pacjentem, co bardzo usprawnia przebieg terapii.

Szkolenia i kursy

 • „Dysleksja rozwojowa w świetle najnowszych badań”, prowadzący: prof. zw. Grażyna Krasowicz-Kupis; dr Katarzyna Wiejak
 • „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, prowadzący: dr Justyna Leszka
 • „Podstawy karmienia terapeutycznego”,  prowadzący: Piotr Jaworski
 • „Rozpoznanie i terapia dziecka z autyzmem”, prowadzący: mgr Anna Szczerba
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, prowadzący: dr hab. Zdzisława Orłowska–Popek
 • „Symultaniczna – sekwencyjna nauka czytania”, prowadzący: dr Katarzyna Sedivy–Mączka
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, prowadzący: mgr Ewa Łukowska
 • „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie.”, prowadzący: Agata Gładowicz-Bojarska
 • „Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego.”, prowadzący: mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz
 • Terapia Ręki I° i II°, prowadzący: dr Emilia Mikołajewska
 • „Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa”, prowadzący: Agata Gładowicz-Bojarska


GABRIELA CHROBAK

Doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny,  fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach. W swoim dorobku zawodowym posiada 60 publikacji naukowych w  krajowych oraz zagranicznych czasopismach dotyczących procesu  diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z  zaburzeniami rozwoju.

Stale pogłębia swoja wiedzę i  dzieli się nią z innymi. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i  terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Prowadzi  terapię indywidualną oraz grupową- Trening Umiejętności Społecznych.  Zajmuje się również diagnozą i terapią pedagogiczną. Odbyła szereg  kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu pracy z dziećmi i  młodzieżą ze spektrum autyzmu.

W pracy zawodowej wykorzystuje  elementy terapii behawioralnej w oparciu o zachowania werbalne. Posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN,  niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje  z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi  zachowaniami, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością  sprzężoną.


Szkolenia i kursy

 • Szkolenie związane z opieką nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą „Mamo daj mi szansę”
 • Webinar „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”
 • „W pułapce nałogowych zachowao” – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych - Kurs na wychowawcę wypoczynku.
PATRYCJA MAZUR

Logopeda oraz pedagog specjalny. Jest absolwentką Uniwersytetu  Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.  Swoją wiedzę  zdobywała i nieustannie poszerza również podczas specjalistycznych  szkoleń i kursów. Doświadczenie zdobyte podczas praktyk i stażu w  poradniach specjalistycznych, przedszkolach, szkołach, oddziałach  szpitalnych i innych placówkach zaowocowało dużym doświadczeniem  terapeutycznym i diagnostycznym, które aktualnie pozwala na prowadzenie  skutecznej i efektywnej terapii. Pracowała głównie w przedszkolach,  specjalizując się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy i autyzmem.Szkolenia i kursy

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna, prowadzący: dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, prowadzący: mgr Hanna Szyszkowska
 • Co robić gdy małe dziecko nie mówi, prowadzący: dr Iwona Michalak-Widera
 • Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku
 • Makaton – szkolenie podstawowe, prowadzący: dr Bogusława B. Kaczmarek
 • Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia, prowadzący: mgr Ewa Wojewoda
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu, prowadzący: mgr Renata Bronisz
 • Terapia dziecka z wadą słuchu, prowadzący: mgr Renata Bronisz
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, prowadzący: dr hab. prof. UP Sławka Orłowska-Popek
Created with WebSite X5
Makeup Tricks
Integer elementum maximus velit, id tincidunt tellus dapibus ac. Praesent iaculis lacus non neque viverra, quis iaculis dolor aliquet. Curabitur maximus molestie pulvinar.
Praesent iaculis lacus non neque viverra, quis iaculis dolor aliquet.
Wróć do spisu treści